Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11415
Ime enote: Matena - Arheološko najdišče Lanišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
posamična najdba, dvorec
Tekstualni opis enote:
Prostor posamičnih prazgodovinskih, rimskodobnih in srednjeveških najdb (odlomki lončenine, podkve, beneški novec), sekundarno najdišče rimskodobnih nagrobnikov (cerkev) in lokacija v potresu 1895 porušenega dvorca (Hoefflein) iz 16. stol.
Datacija enote: 
bakrena doba, bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozni srednji, 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine