Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11450
Ime enote: Matena - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro, obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Obcestna vas z ohranjenim zazidalnim nizom in stavbami iz 2/2 19. stol. Osrednji prostor je razpotje pred cerkvijo z vaško lipo in kaščo pri hiši Matena 32. Nekdaj je bil tu grad Matena.
Datacija enote: 
16. stol., druga polovica 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
Vas leži na Ljubljanskem barju severozahodno od Iga.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine