Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11451
Ime enote: Matena - Ambient kozolcev in vaškega kolovoza
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ambient, enojni kozolec, kolovoz
Tekstualni opis enote:
Trinajst stegnjenih kozolcev ob vaškem kolovozu s konca 19. stoletja, pozneje so jih obnavljali. Starejši so leseni z opečno kritino, novejši - obnovljeni imajo betonske stebre in salonitno kritino.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
Ambient kozolcev in vaškega kolovoza leži južno od vaškega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine