Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11453
Ime enote: Matena - Hiša Matena 26
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, vrt
Tekstualni opis enote:
Pritlična, podolžna stavba z mansardo nad vhodom. Pravokoten kamnit portal iz 1914, sočasna fasada je bogato ornamentirana. Hišo pokriva simetrična dvokapnica. K hiši sodi urejen vrt.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1914
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
Matena 26. Hiša stoji ob razpotju v severnem delu vasi Matena.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine