Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11458
Ime enote: Iška - Domačija Iška 15
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, žaga, mlin
Tekstualni opis enote:
Nadstropna hiša z ohranjenimi stavbnimi elementi iz sredine 19. stol., na polkrožno zaključenem portalu je ohranjena letnica 1842, zidani objekt mlina in leseno poslopje žage venecijanke ob potoku ter novejše gospodarsko poslopje.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1842
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IŠKA
Občina: IG
Lokacija:
Iška 15, 15a. Domačija stoji ob cesti v Iški vintgar. Zahodno od ceste stoji hiša z gospodarskim poslopjem, nekdanji mlin in žaga pa stojita ob rokavu potoka Iška, vzhodno od ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine