Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 11473
Ime enote: Matena - Arheološko najdišče Stari deli
  Fototeka OE Ljubljana: 2011, Tonka Šoba
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
posamična najdba, deblak
Tekstualni opis enote:
Najdišče rimskodobnih podkev in vsaj dveh hrastovih deblakov, od katerih je eden koliščarski, najden 1927 pri čiščenju jarka in prepeljan v NMS, drugi, najden 1948, je uničen.
Datacija enote: 
bakrena doba, starejša bronasta doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATENA
Občina: IG
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine