Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11548
Ime enote: Črna vas - Spominska plošča Antonu Meliku
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote:
spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1982) je posvečena geografu prof. dr. Antonu Meliku, ki se je v tej hiši rodil 1. 1. 1890 (umrl v Ljubljani leta 1966).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1982
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNA VAS
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Črna vas 135. Plošča je vzidana na čelni, obcestni fasadi hiše, ob njenem severozahodnem vogalu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine