Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 117
Ime enote: Dolsko - Domačija Dolsko 17
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Pritlična, podolžna, zidana in podkletena hiša, krita s simetrično dvokapno streho na čop ter več gospodarskih objektov na dvorišču. Na portalu hiše letnica 1810, ohranjeni fragmenti klasicistične fasade, rezljana dvokrilna vrata.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1810, tretja četrtina 20. stol., 1967, 1969
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
Dolsko 17. Domačija stoji ob cesti, na zahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine