Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 118
Ime enote: Dolsko - Domačija Dolsko 19
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje, kovačija, vrt
Tekstualni opis enote:
Domačija: nadstropna hiša s historicistično ornamentirano fasado, krita s simetrično dvokapnico. Gospodarska poslopja v dveh nizih, vodnjak, kovačija - spremenjena v točilnico ter urejen vrt. 19. stol.
Datacija enote: 
19. stol., 1834, 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLSKO
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Lokacija:
Dolsko 19. Domačija leži v južnem delu vasi nad Mlinščico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi domačije Dolsko 19 za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3547
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10.8.2001 -
 
©Register kulturne dediščine