Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11819
Ime enote: Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Uravnano dno na J delu Ljubljanske kotline. Poselitev na pobočjih Polhograjskega hribovja in Krimskega višavja. Osrednji del: njive, košenice, šotna barja, Ljubljanica s pritoki in kanali, nižinski gozd.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LIPE
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Ljubljansko Barje, južno od Vrhnike in Ljubljane, severno od Krimskega višavja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine