Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1182
Ime enote: Gajševci - Stolp Goličan
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
obrambni stolp
Tekstualni opis enote:
Umetna zemljena vzpetina s premerom 20 m, obdana z jarkom in nasipom; ostaline stolpaste stavbe, omenjene 1430 kot deželnoknežji strelski dvorec, med 1453-1469 pa je tam izpričan obrambni stolp.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., 1430, 1453-1469
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GAJŠEVCI
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci, Ur.l. RS, št. 97/2011-4173
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/3/2011 -
 
©Register kulturne dediščine