Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 120
Ime enote: Dornava - Dvorec Dornava
  Fototeka INDOK: 1996, Barbara Mlakar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom
Tekstualni opis enote:
Na Slovenskem največji ravninski baročni dvorec z dvoriščnima kriloma in bogato s slikarijami (pred 1708) in s štukaturo okrašeno notranjostjo stoji sredi vrta v 1700 m dolgem parku, ki ga dopolnjuje razgibana baročna plastika.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1431, zadnja četrtina 16. stol., 1597, druga polovica 17. stol., 1666, 18. stol., 1730, 1753-1755
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; 1753-1755), Johann Caspar Waginger (slikar; 1708)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DORNAVA
Občina: DORNAVA
Lokacija:
Dornava 1. Dvorec stoji v osi drevoreda in na začetku parka, ki leži med vasjo Dornava in reko Pesnico, na Ptujskem polju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3817, 22/2002-972
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine