Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12109
Ime enote: Sorica - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
razložena vas
Tekstualni opis enote:
Gorska razložena vas, razdeljena na dva dela: Spodnjo Sorico z več gručami hiš in daleč vidno cerkvijo in Zgornjo Sorico, katere staro jedro je stisnjeno v grapi. Kraj je omenjen že 973; 1283. so območje naselili kolonisti iz Pustriške doline.
Datacija enote: 
tretja četrtina 10. stol., 973, zadnja četrtina 13. stol., 1283, prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA SORICA
Občina: ŽELEZNIKI
Lokacija:
Vas leži na južnem pobočju Soriške planine, na nadmorski višini 750 - 950 m, nad Selško dolino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine