Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1212
Ime enote: Ključarovci pri Ljutomeru - Znamenje sv. Frančiška
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
figuralno znamenje
Tekstualni opis enote:
Kip sv. Frančiška iz peščenjaka, postavljen na oglat steber s široko bazo in z volutasto ornamentiranim kapitelom. Svetnik je upodobljen z otrokom v naročju. Znamenje je izdelano v poznobaročni maniri, postavljeno sredi 19. stol., obnovljeno 1882.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1832, 1848, zadnja četrtina 19. stol., 1878, 1882, tretja četrtina 20. stol., prva četrtina 21. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Znamenje stoji v bližini novejše kapele sredi vasi Ključarovci pri Ljutomeru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci, Ur.l. RS, št. 97/2011-4173
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine