Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12281
Ime enote: Zavratec - Kašča na domačiji pri Možinotu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kašča, črna kuhinja, freska
Tekstualni opis enote:
Nadstropna in podkletena kašča iz 17. stoletja. Strma dvokapna streha je krita z zarezniki. Kamnit, pravokotno zaključen portal je datiran 1687. Ohranjena črna kuhinja in freske na fasadi.
Datacija enote: 
17. stol., 1687
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAVRATEC
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Kašča stoji kot samostojen objekt v okviru domačije pri Možinotu v Zgornjem Zavratcu. Na kašči je tablica s hišno številko Zavratec 13.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kašče v Zavratcu na domačiji pri Možinotu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 56/2003-2783
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/14/2003 -
 
©Register kulturne dediščine