Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12400
Ime enote: Stara Vrhnika - Hiša Stara Vrhnika 23
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom, portal
Tekstualni opis enote:
Pritlična zidana hiša podolžnega tlorisa ima pod skupno streho bivalni in gospodarski del. Na kamnitem hišnem portalu ohranjena letnica 1869, na dvoriščnem portalu iz črnega apnenca pa letnica 1875.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., 1869, 1875
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 23. Hiša stoji na vzhodni strani gručastega jedra vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine