Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12674
Ime enote: Želimlje - Graščina Namršelj
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
dvor, graščina, gospodarsko poslopje, drevo
Tekstualni opis enote:
Enonadstropni graščini z ohranjeno zasnovo in poznogotskimi elementi so na prelomu 17. in 18. stol. dodali triosni izzidek pred vhodom in po troje opornikov na stranskih fasadah. Gospodarska poslopja, lipa.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., prelom 17. stol. in 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽELIMLJE
Občina: ŠKOFLJICA
Lokacija:
Želimlje 48. Graščina stoji na vidni izpostavljeni osameli vzpetini, v širšem prostoru Želimeljske doline predstavlja kulturno krajinski poudarek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine