Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12859
Ime enote: Reštanj - Ruševine gradu Reštanj
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, grad
Tekstualni opis enote:
Grad, ki se omenja že leta 1235 kot last Reštanjskih gospodov, je bil v velikem slovensko - hrvaškem uporu leta 1573 porušen in je danes popolna razvalina.
Datacija enote: 
13. stol., zadnja četrtina 14. stol., 1375
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: REŠTANJ
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Ruševine gradu Reštanj leže na vzpetini severno nad naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine