Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 12975
Ime enote: Dvorska vas - Dvorec Drnča
  Fototeka OE Kranj: 2007, Nataša Koruza
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna stavba pravokotnega tlorisa z vogalnima pomolnima stolpičema in kamnitim balkonom, pozidana l. 1531 na starejši osnovi. Ohranjeni so renesančni tlaki, stropi, oprema, vrata. Obdaja jo park, zasnovan po l. 1922.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1531, prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVORSKA VAS
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Dvorska vas 37. Dvorec s parkom stoji na ravnini, ob cesti Zgoša - Dvorska vas, jugovzhodno od Zgoše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine