Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 13
Ime enote: Maribor - Dvorec Betnava
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom, grad, park, villa rustica
Tekstualni opis enote:
Baročni dvorec s parkom na prostoru rimske vile. Dvorec, preurejen iz renesančnega gradu, ima poudarjene robne rizalite in osrednje jedro s stopniščem, kar poudarjajo tlorisi in oprema.
Datacija enote: 
prva četrtina 14. stol., 1319, zadnja četrtina 16. stol., sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Janez Nepomuk Fuchs (arhitekt; ok. 1780), Josef Hueber (arhitekt; ok. 1780), Črtomir Mihelj (arhitekt; 1986, 1991)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIBOR
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Streliška 150. Pod vzhodnimi obronki Pohorja, na uravnavi na južni strani Maribora, je postavljen grad s parkom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi parka, arheološkega najdišča in dvorca Betnava za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3803
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine