Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 130
Ime enote: Dvor pri Polhovem Gradcu - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Poznogotska cerkev z dvoransko zasnovo in izstopajočim prezbiterijem je vzorec slovenske renesančne gradnje 16. stol. Kamnoseško obdelan portal in poznogotski leseni strop z renesančnimi prvinami.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1525, 1544, zadnja četrtina 16. stol., 1577
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVOR PRI POLHOVEM GRADCU
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Sredi vasi Dvor pri Polhovem Gradcu je nad cesto dominantna cerkev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3845, 115/2003-5031
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine