Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13040
Ime enote: Celje - Vodni stolp
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
obrambni stolp, spominska plošča, nagrobnik
Tekstualni opis enote:
Nadstropen kamnit polkrožen stolp s stožčasto opečno streho in ostankom obzidja, zgrajen na vogalu srednjeveškega obzidja po 1451. V 16. stol. predelan. Na zunanjščini so vzidani plošča v spomin na povodenj 1672 in odlomka rimskodobnih nagrobnikov.
Datacija enote: 
rimska doba, druga polovica 15. stol., 16. stol., tretja četrtina 17. stol., 1672
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CELJE
Občina: CELJE
Lokacija:
Stolp stoji v južnem delu Razlagove ulice in Kocenove ulice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Vodnega stolpa Celje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje, Ur.l. RS, št. 19/2010-839
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 13.3.2010 -
 
©Register kulturne dediščine