Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13050
Ime enote: Maribor - Kadetnica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
vojašnica
Tekstualni opis enote:
Stavba nekdanje cesarske kraljeve pehotne kadetniške šole in kasnejše vojašnice s pomožnimi vojaškimi objekti. Stoji v parku. Zgrajena 1850-52 v neoromanskem slogu, delo graškega arhitekta Ohmayerja.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1850-1852
Avtor(ji): 
Eduard, van der Nuell (arhitekt; 1850-1852), August Sicard van Sicardsburg (arhitekt; 1850-1852), Karl Ohmayer (gradbenik; 1850-1852)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIBOR
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Stavba nekdanje kadetnice stoji na desnem bregu Drave, v nekdanjem Magdalenskem predmestju, med Engelsovo in Radvanjsko cesto.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine