Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 13074
Ime enote: Bled - Arheološko najdišče Blejsko jezero
  Fototeka INDOK: 1992, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
posamična najdba
Tekstualni opis enote:
Dosedanji pregledi dna Blejskega jezera kažejo, da gre za multiperiodno najdišče, ki vsebuje naključne najdbe in najdbe kultnega značaja od bronaste dobe do novejših dob.
Datacija enote: 
bronasta doba, železna doba, rimska doba, srednji vek, novi vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLED
Občina: BLED
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine