Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1310
Ime enote: Smokvica - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas
Tekstualni opis enote:
Vas ob cesti s cerkvijo Marije Magdalene in pokopališčem ob robu, ohranjene značilnosti tradicionalnega oblikovanja in višinski gabariti. Tlorisna mreža se prilagaja terenu.
Datacija enote: 
srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SMOKVICA
Občina: KOPER
Lokacija:
Ob cesti Movraž - Gračišče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
 
©Register kulturne dediščine