Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13132
Ime enote: Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 151
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
V 19. stoletju zgrajena pritlična hiša s frčado nad vhodom ter reliefno okrašeno fasado okrog oken in na vogalu (šivan rob). Dvokapnica, krita z eternitom.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 151. Hiša stoji v južnem, gručastem delu Podklanca na Bohinjski Beli.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine