Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13173
Ime enote: Zasip - Cerkev sv. Trojice v Sebenju
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Zidana cerkvena arhitektura z obokanima pravokotno ladjo in tristrano sklenjenim prezbiterijem. Vhodna lopa in zvonik. Zgrajena 1606 - 1608. Ustanova grofice A. M. Thurn - Lenkovič. Renesančna oprema.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., 1606-1608
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Cerkev stoji na brežini, južno od zaselka Sebenje v vasi Zasip.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine