Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13182
Ime enote: Bohinjska Bela - Pokopališče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališče
Tekstualni opis enote:
Krajevno pokopališče iz 19. stoletja z več historicističnimi nagrobniki, obdano s pokopališkim zidom z vhodnimi kovinskimi vrati.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Pokopališče leži okoli cerkve sv. Marjete na vzhodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine