Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13264
Ime enote: Koritno pri Bledu - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas
Tekstualni opis enote:
Razpotegnjena vas ob robu terase. Domačije so orientirane pravokotno na rob terase. Zasnova vasi je iz 11. stoletja. Vas je degradirana.
Datacija enote: 
11. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KORITNO
Občina: BLED
Lokacija:
Vas leži na robu rečno - ledeniške terase, zahodno od struge Save Dolinke, jugovzhodno od Bleda.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine