Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13390
Ime enote: Zasip - Domačija Rebr 21
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
domačija, stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
V bregu zidana, delno podkletena nadstropna hiša stegnjenega tipa s kamnitimi okenskimi okviri in portalom s sklepnikom. Leseno gospodarsko poslopje, zgrajeno na križe, se drži hiše. Iz 18. stol.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Rebr 21. Domačija stoji v strmem bregu, na levi strani ceste, ki vodi do cerkve sv. Katarine nad Zasipom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine