Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 13417
Ime enote: Ajbelj - Domačija Ajbelj 6
  Fototeka OE Ljubljana: 2007, Boris Mravlje
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, vrhhlevna hiša, senik, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Pretežno iz kamna grajena vrhhlevna hiša z lesenim glavnim prostorom - hišo in zatrepom, krita s strmo simetrično dvokapnico. K domačiji sodita še lesen senik in zidan vodnjak na vreteno. V osnovi je iz 19. stol., prenovljena sredi 20. stol.
Datacija enote: 
19. stol., sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AJBELJ
Občina: KOSTEL
Lokacija:
Ajbelj 6. Domačija stoji ob cesti sredi vasi Ajbelj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine