Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13418
Ime enote: Ajbelj - Hiša Ajbelj 9
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Delno podkletena, podolžna, pritlična, zidana hiša, krita s simetrično dvokapno streho. Kamnit, polkrožno zaključen vhodni portal ima na sklepniku iniciali IS in letnico 1851.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1851
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AJBELJ
Občina: KOSTEL
Lokacija:
Ajbelj 9. Hiša stoji ob kapelici sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine