Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1354
Ime enote: Loka - Arheološko najdišče Za gradom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka, utrdba
Tekstualni opis enote:
Ruševine utrdbe Za gradom, ki je sodila v sklop utrdb ob beneško - avstrijski meji in jamsko najdišče Ločka jama, raziskovano l. 1911. Izstopa najdba mediteranoidne človeške čeljustnice pleistocenske starosti in kostni ostanki jamskega medveda.
Datacija enote: 
paleolitik, mezolitik, prazgodovina, 15. stol., 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOKA
Občina: KOPER
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
 
©Register kulturne dediščine