Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 136
Ime enote: Ljubljana - Grad Fužine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad s parkom
Tekstualni opis enote:
Renesančno zasnovana trdnjava s štirimi trakti okoli dvorišča in poudarjenimi vogalnimi stolpi stoji ob Ljubljanici vzhodno od Ljubljane. Dozidan objekt ima fragmente stare opreme.
Datacija enote: 
sredina 16. stol., 1528-1557, zadnja četrtina 20. stol., 1991-1993
Avtor(ji): 
Črt Weilheimer (arhitekt; 1528-1557), Janez Weilheimer (arhitekt; 1528-1557), Peter Gabrijelčič (arhitekt; 1991-1993)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Grad stoji v naselju Fužine na levem bregu Ljubljanice ob mostu in hidroelektrarni.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o kulturnem spomeniku in naravni znamenitosti Fužine, Ur.l. SRS, št. 26/84-1289, 28/84 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.8.1984 -
 
©Register kulturne dediščine