Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13674
Ime enote: Gradac - Domačija Gradac 86
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
domačija na ključ
Tekstualni opis enote:
Domačijo iz 19. stol. sestavljajo v obliki črke U razporejena poslopja: hiša pravokotnega tlorisa z obokanimi kletmi, lesena drvarnica in nadstropno gospodarsko poslopje s hlevom.
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADAC
Občina: METLIKA
Lokacija:
Gradac 86. Domačija stoji ob cesti Črnomelj - Metlika, pri mostu na desnem bregu reke Lahinje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine