Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13675
Ime enote: Gradac - Hiša Gradac 54
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, trgovina, gostilna
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša pravokotnega tlorisa z obokanimi kletnimi prostori, nekdanja trgovina in gostilna. Na stopnišču je stenska poslikava z upodobitvijo belokranjskih noš. Stavba je iz druge pol. 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADAC
Občina: METLIKA
Lokacija:
Gradac 54. Hiša stoji v severovzhodnem delu vasi, ob cesti Črnomelj - Metlika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine