Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13676
Ime enote: Gradac - Hiša Gradac 55
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, gostilna, trgovina, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša, nekdanja gostilna in trgovina. Fasade so členjene z dekorativno ornamentiko. Na kamnitem portalu je letnica 1889. Na hiši je spominska plošča ustanovitvi (18.6.1944) Rdečega križa Slovenije.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1889, sredina 20. stol., 1954, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADAC
Občina: METLIKA
Lokacija:
Gradac 55. Hiša stoji ob glavni cesti Črnomelj - Metlika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine