Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13697
Ime enote: Sečovlje - Muzej solinarstva v Sečoveljskih solinah
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
muzej na prostem, soline, hiša
Tekstualni opis enote:
Muzej obsega mlajši del solin (19. stol.) s kanaloma Giassi in Cavana 131 z nasipi s solinarskimi hišami. Solinarski hiši s pripadajočima fondoma, potjo in kanalom za dovod morske vode sta preurejeni v muzej.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PARECAG
Občina: PIRAN
Lokacija:
Muzej je del Sečoveljskih solin v bazenu Fontanigge. Južno ga omejuje nova struga reke Dragonje, na zahodu pa morje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 29/2001-1791
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/21/2001 -
 
©Register kulturne dediščine