Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13800
Ime enote: Hotavlje - Domačija Hotavlje 33
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, hlev, kozolec na psa
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša s strmo streho in z letnico 1822 na polkrožnem kamnitem portalu ter nadstropen, delno zidan hlev s senikom, ki se drži hiše. K domačiji sodi še lesen kozolec na kozla.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1822
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTAVLJE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Hotavlje 33. Domačija leži v vzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (občina Gorenja vas-Poljane), Ur.l. RS, št. 40/2001-2358, 6/2005-164, 104/2006-4469, 60/2007-3237
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.5.2001 -
 
©Register kulturne dediščine