Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13818
Ime enote: Idrijski Log - Andrejčkovo znamenje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stebrno znamenje
Tekstualni opis enote:
Kamnito stebrasto znamenje je izredno dobro kamnoseško delo. Sestavljajo ga baza, višji steber in niša krita s piramidasto strešico. V niši je Marijin kipec. Znamenje datiramo v 18. stol.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJSKI LOG
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Znamenje stoji pri hiši Idrijski Log 4.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine