Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13819
Ime enote: Idrijski Log - Šemenčkova hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, črna kuhinja
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša s strmo dvokapno streho krito z zarezniki datira v 19. - 20. stol. Glavna in stranski fasadi so petosne. Notranjščina je ohranila značilno razporeditev prostorov in črno kuhinjo.
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJSKI LOG
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Idrijski Log 15. Hiša stoji tik ob glavni cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine