Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13822
Ime enote: Idrijski Log - Znamenje Pri Leskovčevem križu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razpelo
Tekstualni opis enote:
Na večji kamniti bazi z vklesanima številkama 7 in 18, stoji večji lesen križ z litoželeznim razpelom. Križ pokriva trikotna pločevinasta strešica. Znamenje je s konca 19. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJSKI LOG
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Znamenje stoji ob glavni cesti v Idrijskem Logu, med hišama Idrijski Log 14 in 15.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine