Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13863
Ime enote: Butajnova - Domačija Butajnova 23
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Nadstropna hiša z letnico 1855 na segmentno zaključenem, klesanem portalu, likovno obdelana vrata, ohranjen interier ter gospodarsko poslopje (1864) z oblikovanimi stavbnimi elementi kažeta na gospodarsko moč kmetije.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1855, 1864
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUTAJNOVA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Butajnova 23. Domačija stoji ob cesti, v zahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine