Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13866
Ime enote: Butajnova - Domačija Butajnova 31
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo manjšega kmeta sestavljata pritlična kmečka hiša ter v breg grajeno gospodarsko poslopje (1864). Na obeh objektih je ohranjenih več oblikovanih stavbnih elementov: portal iz črnega apnenca (1838), profilirana vrata, leseni detajli.
Datacija enote: 
19. stol., 1838, 1864
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUTAJNOVA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Butajnova 31. Domačija stoji ob cesti, v severovzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine