Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13867
Ime enote: Butajnova - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas, vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Urbana celota z izraženo podobo kmečkega naselja z ohranjenim historičnim tlorisnim sistemom pozidave, prilagojenim členjenosti razgibanega terena in s številnimi ohranjenimi kmečkimi hišami ter stavbnimi fragmenti starejših obdobij.
Datacija enote: 
19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUTAJNOVA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Samotna vas leži na griču, med gozdovi, severno od Šentjošta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine