Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13991
Ime enote: Ljubljana - Pošta Čopova 11
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača, pošta
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropno poštno poslopje, zgrajeno po tipskem načrtu, izdelanem na Dunaju (F. Setz, 1894/96). Fasado, oblikovano v slogu italijanske renesanse, krasijo medaljoni s poštnimi emblemi in grbi.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1894-1896
Avtor(ji): 
Friedrich Setz (arhitekt; 1894-1896)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Čopova ulica 11, Slovenska cesta 32. Na južnem vogalu Čopove ulice in Slovenske ceste, nasproti hotela Slon in veleblagovnice Nama.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine