Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14002
Ime enote: Ajbelj - Pokopališče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališče
Tekstualni opis enote:
Pokopališče ob cerkvi sv. Jerneja z nekaterimi zgodovinsko in umetnostnozgodovinsko pomembnimi nagrobniki s konca 19. in z začetka 20. stoletja.
Datacija enote: 
19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AJBELJ
Občina: KOSTEL
Lokacija:
Pokopališče leži pri cerkvi sv. Jerneja južno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine