Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1411
Ime enote: Maribor - Dom političnih organizacij
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stavba
Tekstualni opis enote:
Ravno krita štirinadstropna stavba razgibanega tlorisa z nadstropnim objektom pred vhodom, ki lebdi na dveh opornikih. Avtor arhitekture, nastale 1962-64, je Ivan Kocmut, notranjo opremo je oblikoval Miran Zdovc (nagrada Prešernovega sklada 1965).
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1962-1964
Avtor(ji): 
Ivan Kocmut (arhitekt; 1962-1964), Mirko Zdovc (oblikovalec notranje opreme; 1962-1964)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIBOR
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Prešernova ulica 17
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine