Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 144
Ime enote: Vojsko pri Idriji - Partizanska tiskarna Slovenija
  Fototeka INDOK: 2013, Magda Miklavčič Pintarič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
partizanska tiskarna
Tekstualni opis enote:
Največja in tehnično najbolje opremljena partizanska tiskarna na Primorskem, zgrajena poleti 1944. Baraka za osebje, strojnica, stavnica, knjigoveznica in električna centrala so v celoti ohranjene, tiskarski stroj še deluje.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1944, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VOJSKO
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Partizanska tiskarna je ob izviru v strmi grapi Studenca, pod robom Vojskarske planote med Ogalcami in dolino Kanomlje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine