Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 145
Ime enote: Gorišnica - Domačija Gorišnica 12
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
domačija na vogel, vodnjak, koruznjak, svinjak, čebelnjak, zbirka predmetov
Tekstualni opis enote:
Pritlična lesena, ometana in cimprana stavba s tlorisom v L pod enotno streho združuje bivalne in gospodarske prostore. V sklopu panonske domačije so še vodnjak, koruznjaka, čebelji panji in svinjaki. Strehe so krite s slamo. Oprema in orodje.
Datacija enote: 
prelom 17. stol. in 18. stol., druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORIŠNICA
Občina: GORIŠNICA
Lokacija:
Gorišnica 12. Domačija je v zahodnem delu ravninske vasi Gorišnica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/29/1989 -
 
©Register kulturne dediščine